Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na wytycznych RODO dla Firm z wielu branż

Każda Firma, która przetwarza dane osobowe, musi zmierzyć się z wytycznymi RODO

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych w pełni stosowane w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.)

Wieloletnie doświadczenie związane z bezpieczeństwem wszystkich kategorii informacji chronionych w różnych segmentach działalności gospodarczej, pozwala nam oferować kompleksowe usługi na najwyższym poziomie

firma

dokumentacja RODO

799.00 pln

płatne jednorazowo

8735224574

 • Pobranie gotowych dokumentów
 •  
 •  

notariusz

dokumentacja RODO

799.00 pln

płatne jednorazowo

zobacz szczegóły

 • Pobranie gotowych dokumentów
 •  
 •  

adwokat / radca prawny

dokumentacja RODO

799.00 pln

płatne jednorazowo

zobacz szczegóły

 • Pobranie gotowych dokumentów
 •  
 •  

tajemnica przedsiębiorstwa

dokumentacja

1100.00 pln

płatne jednorazowo

zobacz szczegóły

 • Pobranie gotowych dokumentów
 •  
 •  

Misja

Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy

Naszym celem jest umożliwienie korzystania z pełnej, autorskiej dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, zgodnej ze wszystkimi wytycznymi RODO oraz pomoc we wdrożeniu oraz nadzorowaniu przestrzegania tej Polityki w sposób prosty, jasny i zrozumiały nie tylko dla Administratorów Danych Osobowych ale również, a może przede wszystkim dla ich Klientów, Inwestorów oraz pozostałych Interesariuszy.

Co warto wiedzieć ?

Wprowadzając RODO

22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nowa Ustawa, która wchodzi w życie 25 maja 2018 r. przewiduje m.in. kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz skrócenie czasu postępowań, dotyczących naruszeń danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych oso­bowych (RODO) weszło w życie w 2016 r., a po 25 maja 2018 r. zacznie być w Polsce w pełni stosowane.

Niedostosowanie się do wymogów RODO pociąga za sobą realne ryzyko kar finansowych i innych sankcji, zarówno dla podmiotów komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Za przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z wytycznymi RODO mogą grozić wysokie kary pieniężne (do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa).

Z punktu widzenia Administratora Danych Osobowych, czyli Podmiotu, który ustala cele i określa sposoby oraz środki przetwarzania danych osobowych, przede wszystkim w kontekście własnej działalności biznesowej, jego pracowników oraz Klientów, dotkliwość kar może być bardzo duża.

Niedostosowanie się do wytycznych RODO, może przekładać się bezpośrednio na wyniki finansowe Przedsiębiorstwa, czyli na czynnik ryzyka, którego żadna Firma nie powinna bagatelizować.

Aktualności

2018-06-10 09:13:30

RODO - czy zgody na przetwarzanie danych osobowych, uzyskane przed wejściem w życie wytycznych RODO będą ważne po 25 maja 2018 roku?

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

(434) 595-4794

2018-05-22 15:19:57

RODO w kontekście biznesowym. Obowiązek generujący dodatkowe koszty czy wyzwanie stwarzające nowe szanse i możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści?

RODO

Więcej...

2018-05-22 15:01:23

RODO – jakie istotne zmiany dla podmiotu danych (osób, których dane dotyczą) wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

RODO

Więcej...

2018-05-22 15:01:17

RODO – czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

RODO

Więcej...

2018-05-22 15:06:43

RODO – przydatne definicje

RODO

Więcej...